Angst leidt tot allerlei raar bijgeloof. Fear leads to all sorts of weird superstition.

Alles draait om het veranderen of verbeteren van de persoon, met als doel beter te kunnen functioneren tussen andere personen. Je leert je zo feitelijk steeds beter afweren tegen de pijn van het afgescheiden zijn. Daar is binnen de persoonlijkheidsstructuur niets op tegen, in tegendeel. Hartstikke goed. Alleen als je dieper wilt gaan dan dat, zul je ontdekken dat ondanks alles wat je zoal probeert het toch nog altijd schrijnende gevoel van een tekort op de achtergrond blijft jengelen. Dan doe je de ene training na de andere, en nog een en nog een, en ga zo maar door. Er is steeds een tijdelijke verlichting die echter niet blijvend is, het gevoel van afgescheidenheid blijft bestaan. Zolang er een identificatie bestaat met iets wat je niet bent, zal dat aanhouden. Je blijft verdeeld. Je kunt zo 10, 20 of 30 jaar blijven zoeken. Toch is dit allemaal de uitdrukking van Liefde.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 667

foto:  Donnie Ray Jones

Everything is about changing or improving the person so as to allow him to function better among other persons. In fact you are getting better at warding off the pain of being separated. As far as the personality structure goes there is nothing against this; on the contrary, this is all very, very good. But if you dig deeper you will discover that, in spite of all you try, an aching feeling remains, whimpering in the background. Although you go from training to training and yet another training and you may encounter temporary relief, it is never durable the feeling of being separated remains existent. This will continue for as long as this identification, with something that you are not, exists. You remain divided and may search for 10, 20 or 30 years. Yet, this is an expression of Love.

From the book: “Consciousness” – fragment 667

photo:  Donnie Ray Jones