Alles draait met een duizelingwekkende snelheid om elkaar. All things rotate around each other with dazzling velocity

Dit alles draait nu in duizelingwekkende snelheid, miljarden malen per seconde om elkaar heen in een lege ruimte. Hoe kleiner de ruimte hoe sneller de beweging daarbinnen wordt. Als je je voorstelt dat dat kleinste materiedeeltje zo groot is als een kraaltje, dan zou het tweede materiedeeltje op enige honderden meters afstand om het eerste kraaltje zweven, eventjes met een gigantische snelheid. Een klein stofje dat je in een zonnestraal ziet zweven, bestaat uit miljarden van die molecuultjes. Dat kun je je toch niet voorstellen als je die stofjes ziet dansen bij het uitkloppen van de bank? Je waarneming van iets begint pas bij zo’n stofdeeltje zwevend in de lucht, tenminste met het blote oog. Wat een prachtig schouwspel levert dat op, ik zou er uren naar kunnen kijken.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 381

foto:  Yi Chen

All these rotate at dazzling speed, a billion times per second in empty space. The smaller the space, the faster the motion becomes. If you imagine that this tiniest piece of material was the size of
a coffee bean, then the neighbouring particle would be orbiting incredibly quickly around the first one a couple of hundred metres away in space. A tiny speck of dust that you see floating in a sunray consists of billions of molecules. This is hard to imagine when you see the dust dancing in the air while you are beating the sofa. Our observation (at least with the naked eye) only begins at the level of such a dust particle floating in the air and it delivers a magnificen performance that I could watch for hours.

From the book: “Consciousness” – fragment 381

photo:  Yi Chen