Je weet niet hoe laat het is, want je leeft vanuit het tijdloze. You don’t know what time it is because you live from timeless ness

De situaties waarin je terecht komt, zijn allemaal veranderlijk. Alle gebeurtenissen gaan voorbij. Het enige wat onveranderlijk is, is je gevoel erbij tegenwoordig te zijn. Dat blijft hetzelfde, dat gaat nooit voorbij zolang het lichaam er is. Tijd heeft niets te maken met dat gevoel van Tegenwoordigheid. Tijdsbesef is net als het ruimtebesef aan het lichaam verbonden via het denken. Als iemand je onverwachts zou vragen: “hoe laat is het?” dan moet je op je horloge kijken. Dat laat toch wel weer zien dat je vanuit het tijdloze leeft. Bovendien is je opvatting van tijd sterk wisselend afhankelijk van de gedachten of gevoelens die je hebt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 352

foto:  Julien Harneis

The situations you get into are all inconstant. All events pass. The only that is constant, is your feeling of being present. That never passes as long as the body is there. Time has nothing to do with the feeling of presence. The feeling of time, just like the feeling of space, is connected to the body through thinking. If somebody unexpectedly asked you “What time is it?,” you’d have to look at your watch, a fact that shows that you live out of timelessness. Furthermore your concept of time is highly erratic being dependent on the type of thoughts or feelings you have.

From the book: “Consciousness” – fragment 352

photo:  Julien Harneis