Dat zal mij wel nooit lukken om helder te blijven tijdens de diepe slaap. I shall probably never succeed in staying conscious during deep sleep

Vaak wordt ervan gezegd dat er een staat van pure Helderheid is tijdens de diepe slaap. Sommige leraren zeggen dat ze tijdens de diepe slaap ook gewaar zijn, ze bedoelen dan dat BewustZijn nooit ‘uit’ staat. Er is helderheid, zeggen ze dan. BewustZijn is daar zonder de beperking van wat dan ook. Het identificeert zich even met niets. “Ohhhh,” zeggen de discipelen dan vol bewondering voor de leermeester. “Hij is toch wel bijzonder hè, mijn leermeester, dat zal mij wel nooit lukken om helder te blijven tijdens de diepe slaap, ik merk nooit iets van die helderheid, dat is pas een echt verlicht bewustzijn!” BewustZijn is altijd helder aanwezig, ook al besef je dat niet. Je kunt het (als persoon) niet beseffen want het is geen ervaring. Een lichaam kan nooit helderheid ervaren. Een lichaam kan helemaal niets doen uit zichzelf, het is niet bemand. Het lichaam heeft geen onafhankelijk bestaan, het verschijnt als een reflectie i n het BewustZijn. Je bent geen lichaam van waaruit gekeken wordt, maar je bent het zuivere Bewustzijn, het Zien van het lichaam.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 118

foto:  Philippe Teuwen

It is often said that there is a state of Clarity during deep sleep. Some teachers say that they are aware of this clarity during deep sleep. They mean that Consciousness is never “off,” there IS Clarity. Consciousness is present without any limitations, but it briefly identifies with nothing. Then disciples may say, full of admiration: “My teacher is very special, I shall never manage to remain clear during deep sleep; I can never feel any of that clarity, this is what I call real enlightened consciousness.” But Consciousness is always present with Clarity though you are not aware of it. As a person you cannot grasp this since it is not an experience. A body can never experience clarity. A body cannot do anything by itself, it is unmanned. The body has no independent existence. It occurs as a reflection of Consciousness. You are not a body from which things are looked at. You are pure Consciousness, the Seeing of the body.

From the book: “Consciousness” – fragment 118

photo:  Philippe Teuwen