Alles is onderling verbonden en volgt haar eigen wetmatigheid

Ook al is dat schouwen niet persoonlijk, daarom is het nog niet kil en afstandelijk! Dat wordt vaak gedacht. Als ik in de spiegel kijk, kijk ik ook niet naar mijzelf met een kille en afstandelijke blik. Ik
kijk immers naar mijzelf. En van wie hou ik het meeste? Mijn ware natuur is enkel maar het Waarnemen en genieten en verwonderd staan van wat er allemaal in mij plaatsvindt. Wat er in het klein
plaats vindt is hetzelfde wat er in het groot plaats vindt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 925

foto:  Gerald Mendoza