BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

Er kan zich nooit een gedachte binnen een andere gedachte voordoen.

Eigenlijk is het dit: er is Waarnemen plus de gedachte “Joanika”,…

Het Kennen wordt niet gedaan, het IS.

BewustZijn lijkt zich telkens te identificeren met maar één…

Er bestaan twee soorten angsten, een fysieke en een psychologische angst.

Er bestaan twee soorten angsten, een fysieke en een psychologische…

Hoe zit het nu met de schepping?

Al geloof je dat er een verband bestaat tussen oorzaak en gevolg,…

Wanneer je de karmische wet persoonlijk maakt, is ze niet te verteren.

Hoe vaker je jezelf (vanuit de persoon) vragen stelt en hoe verder…

BewustZijn slim vermomd als het woordje ‘ik’ gaat gewoon overal mee naartoe.

Je kunt dus zelf zien dat het ‘ik’ als het ware alsmaar met…

Ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen gedachten, ja of nee?

Ik bedacht wel eens, in verband met die vermeende verantwoorde-lijkheid,…

Er zat een virus in het programma met de naam “geloof in de persoon”

Het ontwaken uit de droom had niets te maken met de eventuele…

Beknopte samenvatting van het spirituele pad dat je loopt.

Op den duur neem je de kritische houding zelfs over van de omgeving…

De wekker loopt af.

Wanneer BewustZijn genoeg heeft van het spel valt je identificatie…

Helemaal in paniek zat ik als klein meisje rechtop in bed…

De zintuiglijke prikkels zijn op dat moment alleen latent aanwezig.…

De wekker loopt af.

Wanneer het BewustZijn genoeg heeft van het spel, valt de identifica-tie…

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.